Klinika w Liberii, Afryka

Projekt, dostawa i montaż opraw oświetleniowych